AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA İLGİLİ PERSONELLERCE İLÇELERİMİZDE
HANE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
 
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ihtiyaç sahibi aile ve bireylere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmasına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımızın kamunun ilgili destek ve hizmetleriyle daha etkin buluşturulmasını amaçlayan bir programdır. 

Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görev bölgesi olan Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Serik ilçeleri dezavantajlı kesimlerin yoğun olduğu bölgelerden başlamak kaydıyla haneler risk bazlı olarak 2 kişilik 3 ekip tarafından ziyaret edilerek gerekli rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır. 

ASDEP Personel Kimlik Kartı taşıyan ASDEP personelleri hanede bulunan kişilerin kişisel bilgilerini Bakanlığa ait ASDEP Mobile Bilişim Sistemine işleyerek kayıt altına alacağı bir tablet ile hane ziyaretleri gerçekleştirecek olup elde edilen bilgiler daha sonraki süreçte bölgelerin risk haritasının çıkarılarak yerel ve bölgesel düzeyde sosyal politika ve stratejilerin geliştirilmesinde etkin rol oynayacaktır. Fotoğrafta görülen 6 kişilik ASDEP personellerine gerekli kolaylığın sağlanması ve bu 6 personelin dışındaki kişilere riayet edilmemesi gerektiği kamuoyuna önemle duyurulur.