İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINDA AİLE EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sağlıklı ve müreffeh bir toplumu oluşturan aile kurumunu desteklemek, dengeli, huzurlu, sağlıklı ve mutlu ailelerin kurulmasına ve ailelerin sahip oldukları imkânları daha işlevsel, verimli kullanmalarına, ruhen ve bedenen sağlıklı çocukların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Aile Eğitimi ve İletişim, Hukuk, İktisat, Medya ve Sağlık alanı olmak üzere 5 modülden oluşan Aile Eğitim Programı uzmanlarca hazırlanmıştır.

Hazırlanan “Aile Eğitim Programı” kapsamında 20.02.2018 tarihinde Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında 25 er ve erbaşın katılımı ile “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” konusunda Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Dilek BAĞIRGAN ve Sosyal Çalışmacı Sinem HALİBOĞLU tarafından eğitim verilmiştir.